Online versions of scientific journals Current user: guest        
Hide Left Menu
Temporary Collection

Customer support
» support service
» FAQ
» help
Content of issue  
Molekulyarnaya biologiya

Contents Help

tom 48, № 4, Iyul'-Avgust 2014, S. 531-704

[ Previous Issue | Next Issue | All Issues | Bottom of Page ] Delete from Cart Add to Cart Delete from Collection Add to Collection

Thematic sections:

OBZORY
 
MEKhANIZMY MIShENNYKh MUTATsII SDVIGA RAMKI SChITYVANIYa – POYaVLENIE INSERTsII PRI SKLONNOM K OShIBKAM ILI SOS-SINTEZE DNK, SODERZhAShchEI tsis-sin TsIKLOBUTANOVYE TIMINOVYE DIMERY
E. A. Grebneva
S. 531-542


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (259Kb)] |  
RIBOSOMA: UROKI STROITEL'STVA MOLEKULYaRNOI FABRIKI
O. V. Sergeeva, P. V. Sergiev, A. A. Bogdanov, O. A. Dontsova
S. 543-560


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (1873Kb)] |  
ROL' PARP2 V REPARATsII DNK
M. M. Kutuzov, S. N. Khodyreva, V. Schreiber, O. I. Lavrik
S. 561-572


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (614Kb)] |  
POLNOGENOMNYI POISK ASSOTsIATsII KAK METOD ANALIZA GENETIChESKOI ARKhITEKTURY POLIGENNYKh ZABOLEVANII (NA PRIMERE RASSEYaNNOGO SKLEROZA)
O. O. Favorova, V. V. Bashinskaya, O. G. Kulakova, A. V. Favorov, A. N. Boiko
S. 573-586


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (588Kb)] |  
GENETIChESKI MODIFITsIROVANNYE ZhIVOTNYE KAK MODELI PATOLOGIChESKOGO PROTsESSA PRI PSORIAZE
A. G. Soboleva, A. V. Mezentsev, S. A. Bruskin
S. 587-599


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (215Kb)] |  
PEROKSIREDOKSINY – MNOGOFUNKTsIONAL'NYE FERMENTY
M. G. Sharapov, V. K. Ravin, V. I. Novoselov
S. 600-628


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (899Kb)] |  
GENOMIKA. TRANSKRIPTOMIKA
 
ASSOTsIATsIYa POLIMORFNYKh MARKEROV GENOV SLC18A1, TPH1 I RELN S RISKOM RAZVITIYa PARANOIDNOI FORMY ShIZOFRENII
D. Yu. Galaktionova, A. E. Gareeva, E. K. Khusnutdinova, T. V. Nasedkina
S. 629-639


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (287Kb)] |  
IDENTIFIKATsIYa GIPERVARIABEL'NYKh UChASTKOV V MEZhGENNOM SPEISERE 16S–23S rRNK Flavobacterium columnare I IKh ISPOL'ZOVANIE DLYa OTNESENIYa GRUPP GENOMOVAROV K INDIVIDUAL'NYM ShTAMMAM
G. Rathore, D. K. Verma
S. 640-647


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (557Kb)] |  
NOVAYa nkRNK Danio rerio: VYSOKII UROVEN' EKSPRESSII I YaDERNAYa LOKALIZATsIYa RNK, TRANSKRIBIRUEMOI S UChASTKA, SODERZhAShchEGO POVTORYaYuShchIESYa ELEMENTY
O. S. Shubernetskaya, D. A. Skvortsov, S. A. Evfratov, M. P. Rubtsova, E. V. Belova, O. C. Strelkova, V. D. Cherepaninets, O. A. Zhironkina, A. M. Olovnikov, M. E. Zvereva, I. I. Kireev, O. A. Dontsova
S. 648-657


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (898Kb)] |  
MOLEKULYaRNYI POLIMORFIZM b  -FRUKTOZIDAZNYKh GENOV SUC DROZhZhEI Saccharomyces
E. S. Naumova, A. Zh. Sadykova, N. N. Martynenko, G. I. Naumov
S. 658-668


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (748Kb)] |  
VLIYaNIE TOPOLOGII GENOV REGULYaTORNOI SISTEMY KVORUMA Pectobacterium atrosepticum NA IKh EKSPRESSIYu
N. E. Gogoleva, L. V. Shlykova, V. Yu. Gorshkov, A. G. Daminova, Yu. V. Gogolev
S. 669-676


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (336Kb)] |  
MOLEKULYaRNAYa BIOLOGIYa KLETKI
 
OTsENKA ChISLA KOPII MITOKhONDRIAL'NYKh DNK V LEIKOTsITAKh I ADIPOTsITAKh PATsIENTOV S METABOLIChESKIM SINDROMOM: PILOTNOE ISSLEDOVANIE
O. I. Mozhei, P. A. Zatolokin, M. A. Vasilenko, L. S. Litvinova, E. V. Kirienkova, I. O. Mazunin
S. 677-681


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (141Kb)] |  
VZAIMODEISTVIE MEZhDU Daxx I BELKOM E2 VIRUSA PAPILLOMY ChELOVEKA (TIP 16)
S. Y. Tang, L. Li, Y. Liu, A. Y. Liu, M. J. Yu, Y. Zhang, L. Z. Liu, Y. P. Wan
S. 682-686


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (623Kb)] |  
GLYuKOZA V VYSOKOI KONTsENTRATsII STIMULIRUET MEZhKLETOChNYE VZAIMODEISTVIYa ChEREZ ShchELEVYE KONTAKTY V KUL'TURE NEONATAL'NYKh FIBROBLASTOV SERDTsA ChEREZ AKTIVATsIYu AMPK
F. Chen, W.-T. Zhao, F.-X. Chen, G.-S. Fu, Y. Mou, S.-J. Hu
S. 687-695


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (992Kb)] |  
STRUKTURNO-FUNKTsIONAL'NYI ANALIZ BIOPOLIMEROV I IKh KOMPLEKSOV
 
UROVEN' FOSFORILIROVANIYa MOLEKULY BETA-AMILOIDA, VYDELENNOGO IZ PLAZMY KROVI ChELOVEKA. MASS-SPEKTROMETRIYa SVERKhVYSOKOGO RAZREShENIYa
I. A. Popov, M. I. Indeikina, S. I. Pekov, N. L. Starodubtseva, A. C. Kononikhin, M. I. Nikolaeva, E. N. Kukaev, Yu. I. Kostyukevich, S. A. Kozin, A. A. Makarov, E. N. Nikolaev
S. 696-704


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (275Kb)] |  
 

[ Previous Issue | Next Issue | All Issues | Top of Page ]