Online versions of scientific journals Current user: guest        
Hide Left Menu
Temporary Collection

Customer support
» support service
» FAQ
» help
Content of issue  
Molekulyarnaya biologiya

Contents Help

tom 48, № 1, Yanvar'-Fevral' 2014, S. 3-192

[ Previous Issue | Next Issue | All Issues | Bottom of Page ] Delete from Cart Add to Cart Delete from Collection Add to Collection

Thematic sections:

OBZORY
 
MOLEKULYaRNYE OSNOVY BOLEZNI PARKINSONA, OBUSLOVLENNOI MUTATsIYaMI V GENE LRRK2
S. N. Pchelina, A. K. Emel'yanov, T. S. Usenko
S. 3-14


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (242Kb)] |  
REDAKTIROVANIE RNK. KLASSIChESKIE PRIMERY I PERSPEKTIVY NOVYKh TEKhNOLOGII
V. V. Stepanova, M. S. Gel'fand
S. 15-21


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (164Kb)] |  
RNK-KhELIKAZY, SODERZhAShchIE DEAD-BOKS, V PROTsESSAKh GAMETOGENEZA U ZhIVOTNYKh
A. A. Kotov, N. V. Akulenko, M. V. Kibanov, L. V. Olenina
S. 22-35


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (600Kb)] |  
STRUKTURA, FUNKTsIYa I BIOSINTEZ TIAZOL-OKSAZOL- MODIFITsIROVANNYKh MIKROTsINOV
M. V. Metelev, D. A. Gilyarov
S. 36-54


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (695Kb)] |  
GENOMIKA. TRANSKRIPTOMIKA
 
ChASTOTA MUTATsII V GENE SNEK2 U BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOI ZhELEZY IZ RESPUBLIKI BAShKORTOSTAN
M. A. Bermisheva, Z. R. Takhirova, N. Bogdanova, E. K. Khusnutdinova
S. 55-61


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (175Kb)] |  
ASSOTsIATsIYa POLIMORFNYKh MARKEROV Arg72Pro GENA-ONKOSUPRESSORA TP53 I T309G GENA MDM2 C RISKOM RAZVITIYa NEMELKOKLETOChNOGO RAKA LEGKOGO U RUSSKIKh MOSKOVSKOGO REGIONA
V. I. Loginov, M. V. Atkarskaya, A. M. Burdennyi, T. M. Zavarykina, T. P. Kazubskaya, V. V. Nosikov, E. A. Braga, G. P. Zhizhina
S. 62-68


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (176Kb)] |  
GENETIChESKOE RAZNOOBRAZIE I VZAIMOOTNOShENIYa POPULYaTsII SEVERNOI EVRAZII PO POLIMORFNYM INSERTsIYaM ALU-ELEMENTA
I. Yu. Khitrinskaya, V. N. Khar'kov, M. I. Voevoda, V. A. Stepanov
S. 69-80


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (336Kb)] |  
POLIMORFIZM Val66Met BDNF MODIFITsIRUET PROYaVLENIYa ShIZOFRENII
V. E. Golimbet, M. V. Alfimova, G. I. Korovaitseva, T. V. Lezheiko
S. 81-88


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (175Kb)] |  
INTROGRESSIYa MARKEROV YaDERNOI I MITOKhONDRIAL'NOI DNK Mus musculus musculus V ABORIGENNYE POPULYaTsII MYShEI SREDNEI AZII (M. m. wagneri) I YuGA SIBIRI (M. m. gansuensis)
L. N. Spiridonova
S. 89-98


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (635Kb)] |  
MOLEKULYaRNAYa BIOLOGIYa KLETKI
 
P28GANK – NOVYI PROGNOSTIChESKII MARKER I TERAPEVTIChESKAYa MIShEN' DLYa LEChENIYa RAKA ZhELUDKA
J.-Y. Zhen, H. Hu, J.-J. Du, X.-H. Li, Q.-C. Zhao
S. 99-106


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (279Kb)] |  
PODAVLENIE EKSPRESSII SAE1 KOROTKIMI INTERFERIRUYuShchIMI RNK, DOSTAVLENNYMI V KLETKU PUTEM LENTIVIRUSNOI TRANSDUKTsII, INDUTsIRUET AREST KLETOChNOGO TsIKLA I APOPTOZ V KLETOChNOI LINII RAKA TOLSTOI KIShKI RKO
N. Song, X.-D. Gu, Y. Wang, Z.-Y. Chen, L.-B. Shi
S. 107-116


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (444Kb)] |  
NOVYI FORMAT IMMUNO-PTsR DLYa SYVOROTOChNOI DIAGNOSTIKI RAKA TOLSTOI KIShKI
I. G. Nikitina, E. Yu. Sabirova, O. N. Solopova, S. A. Surzhikov, E. N. Grineva, V. L. Karpov, N. A. Lisitsyn, S. F. Beresten'
S. 117-123


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (491Kb)] |  
KLONIROVANIE I KhARAKTERISTIKA LAKTATDEGIDROGENAZY S4 ChERNOGUBOI PIShchUKhI (Ochotona curzoniae)
Q.-L. Zhang, M. Yang, Y.-Y. Zhao, S.-Z. Zhang, Q.-H. He, X.-Y. Meng, W.-R. Tan
S. 124-132


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (749Kb)] |  
RAZLIChIYa V APOPTOTIChESKOM OTVETE LINII KLETOK MCF-7 I MDA-MB-231 RAKA MOLOChNOI ZhELEZY ChELOVEKA, ZARAZhENNYKh REKOMBINANTNYM ADENOVIRUSOM, SODERZhAShchIM GEN VP2 VIRUSA INFEKTsIONNOI BOLEZNI BURSY
Tan Seok Shin, Zeenathul Nazariah Allaudin, Mohd-Azmi Mohd Lila, Sheikh-Omar Abdul Rahman
S. 133-141


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (2316Kb)] |  
SRAVNITEL'NYI ANALIZ AKTIVNOSTI RAZLIChNYKh PROMOTOROV PRI EKSPRESSII GENA NIS V KLETKAKh MELANOMNOGO PROISKhOZhDENIYa
A. I. Kuz'mich, E. P. Kopantsev, T. V. Vinogradova, E. D. Sverdlov
S. 142-152


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (210Kb)] |  
TRANSKRIPTsIONNYI FAKTOR COMR IGRAET ROL' PRYaMOGO AKTIVATORA V GENETIChESKOI PROGRAMME SPERMATOGENEZA U D. melanogaster
P. P. Laktionov, H. White-Cooper, D. A. Maksimov, S. N. Belyakin
S. 153-165


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (251Kb)] |  
TRANSKRIPTsIONNYI FAKTOR RPN4 Saccharomyces cerevisiae OBESPEChIVAET KOMPLEKSNYI ANTISTRESSOVYI OTVET PRI DEISTVII METILMETANSUL'FONATA
D. S. Spasskaya, D. S. Karpov, A. S. Mironov, V. L. Karpov
S. 166-175


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (225Kb)] |  
STRUKTURNO-FUNKTsIONAL'NYI ANALIZ BIOPOLIMEROV I IKh KOMPONENTOV
 
ANTIRESTRIKTsIONNAYa AKTIVNOST' MONOMERNOI I DIMERNOI FORM BELKA Ocr T7
G. B. Zavil'gel'skii, V. Yu. Kotova
S. 176-184


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (212Kb)] |  
BIOINFORMATIKA
 
EKSPRESSIYa GENOV PRI SEMEINOI GIPERKhOLESTERINEMII
J. Jiang, H. Chen, L. Wang
S. 185-192


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (170Kb)] |  
 

[ Previous Issue | Next Issue | All Issues | Top of Page ]